ALPLA d.o.o. Beograd

Mladenovac / Serbia / Producción y fabricación / Jornada completa

Radnik na pakovanju u proizvodnji (m/ž)

What you will enjoy doing

 • Sprovođenje dnevnih aktivnosti pakovanja gotovih proizvoda u skladu sa definisanim specifikacijama
 • Pakovanje gotovih proizvoda po tehnološkoj listi za pakovanje i obeležavanje odgovarajućom etiketom
 • Kontrola vizuelno gotovih proizvoda i upisivanje u kontrolni list svoja zapažanja i u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta obaveštavanje kontrole kvaliteta i šefa smene
 • Briga o redu u pogonu, o higijeni, o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti i o sprovođenju zahteva kontrole kvaliteta
 • Učestvovanje u generalnom pranju i čišćenju opreme i sredstava za rad
 • Priprema metalnih i kartonskih kutija po potrebi
 • Odlaganje, merenje i evidentiranje otpada koji je nastao tokom puštanja mašina (kontaminirana pločevina, predforme itd.)

What makes you great

 • Stepen obrazovanja: II-III stepen (osnovna ili srednja škola)
 • Sklonost timskom radu
 • Preciznost i odgovornost u poslu
 • Poželjno iskustvo rada u proizvodnji, nije obavezno

What you can expect working with us

 • Individualni i pravovremeni treninzi kao i profesionalna podrška
 • Široko područje zanimljivih zadataka
 • Internacionalno radno okruženje u kompaniji koja je 100% familijarno vlasništvo
 • Visok nivo samostalnosti
 • Kompenzacija u skladu sa iskustvom

Contacto

ALPLA d.o.o.

mrs Ana Arbutina, Human Resources

Vojvodici 19, Novaki Samoborski

10431 Sveta Nedelja

+38 516471902

Indicaciones