ALPLA Academy

Jedna akademia dla wszystkich

Odkrywanie samego siebie

Bycie ciekawym. Pragnienie poszerzania własnych granic, ciągłego uczenia się i odkrywania w ten sposób nowych światów dla siebie. Tak właśnie działamy w ALPLA. I dlatego w naszej ALPLA Academy oferujemy doskonałe środowisko dla dalszego rozwoju naszych pracowników – zawodowego i osobistego. Z ofertami na poziomie podstawowymeksperckim w wielu obszarach specjalistycznych. Nowatorski duch stale potrzebuje bowiem nowych inspiracji.

Opracowujemy formaty szkoleniowe i jesteśmy do dyspozycji naszych pionierów – od organizacji i wdrażania aż po działania uzupełniające po szkoleniu. W ten sposób zapewniamy jakość kształcenia i szkolenia zawodowego. Trenerzy i eksperci z naszej globalnej sieci dzielą się swoim know-howtrwale zakorzeniają je w przedsiębiorstwie.

Metody i formy nauczania są dostosowane do potrzeb naszych pracowników. Szkolenia stacjonarne i nowoczesna oferta e-learningu zapewniają odpowiednią równowagę pomiędzy teorią a praktyką. W szczególności oferta e-learningu pozwala na naukę we własnym tempie, gdy tylko jest na to czas.

Naszym celem jest wspieranie wszystkich regionów poprzez własne centra edukacyjne i tworzenie możliwości dalszego rozwoju na miejscu.

2008

Założenie ALPLA Academy

435.400

Godziny szkoleniowe w grupie ALPLA w roku 2022

27

średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika

500

Trenerzy ALPLA na całym świecie

Sprawa bliska naszemu sercu

  • Szkolenia wewnętrzne w zakresie kompetencji technicznych, zawodowych i społecznych
  • Kształcenie wewnętrzne przez trenerów
  • Globalny standard (przewodnik po procesie) dla rozmów ewaluacyjnych z pracownikami we wszystkich regionach
  • Tworzenie i rozwój młodych pracowników poprzez programy szkoleniowe
  • Wsparcie i rozwój (młodej) kadry kierowniczej na całym świecie
  • Identyfikacja i rozwijanie talentów

Kompleksowy program szkoleniowy ALPLA Academy pozwala odpowiednio rozwijać siebie i swoje umiejętności. Doceniam również to, że moi koledzy podczas współpracy są życzliwi i pomocni. Kultura swobodnej formy kontaktu jest dla mnie czymś wyjątkowym i kształtuje naszą otwartą i koleżeńską atmosferę pracy.

 

Bingling Chen
Research & Development Engineer

Ludzie w ALPLA

Oddajemy głos tym, którzy wiedzą najlepiej: pracownicy opisują ALPLA w trzech słowach, wyjaśniają, bez czego nie mogą się obejść i udzielają dobrych rad swoim nowym koleżankom i kolegom.

Working at ALPLA Group

ALPLA jako pracodawca

Wspólny rozwój poprzez szacunek

Josef

Twój poziom kariery

Chęć podejmowania nowatorskich działań

ALPLA Kids

Szczęśliwe przeżycia dzień po dniu

Odpowiedzialność społeczna

Przyjmujemy odpowiedzialność – za naszych pracowników, społeczeństwo i środowisko naturalne