Odpowiedzialność społeczna

Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym, dlatego myślimy także o przyszłych pokoleniach. Długofalowe myślenie, wiarygodność i stałość to główne wartości naszej filozofii.

W rodzinie można na sobie polegać – zgodnie z tą zasadą żyjemy także w ALPLA. Myślimy długofalowo i zawsze mamy na uwadze dobro przyszłych pokoleń.

ALPLA posiada zakłady produkcyjne w wielu różnych krajach na całym świecie. Jesteśmy świadomi, że w niektórych z tych krajów nasze wartości nie są akceptowane i wdrażane w oczekiwanej przez nas formie. Wręcz przeciwnie – wielokrotnie spotykamy się z opiniami i zachowaniami, które są sprzeczne z naszymi podstawowymi przekonaniami. Poruszanie się w tej różnorodności i sprzeczności, dochowywanie wierności naszym przekonaniom i inicjowanie ulepszeń to istotna część naszej odpowiedzialności społecznej.

Różnorakie doświadczenia i przeszłość naszych pracowników postrzegamy jako źródło inspiracji dla dalszego rozwoju i sukcesu firmy ALPLA. Tutaj każdy jest traktowany równo – niezależnie od pochodzenia, płci czy wyznania.

Nie akceptujemy dyskryminacji, napastowania seksualnego, pracy nieletnich i pracy przymusowej. Przejawom takich zachowań należy zapobiegać.

Nasze działania w tym zakresie potwierdzają regularne audyty (np. SMETA - SEDEX Member Ethical Trade Audit) przeprowadzane przez niezależne i zewnętrzne przedsiębiorstwa. ALPLA jest również członkiem AIM Progress i Ecovadis.

Więcej informacji na temat włączania aspektów społecznych, ekologicznych i etycznych oraz kwestii praw człowieka w działalność biznesową i podstawową strategię firmy ALPLA znajdziesz bezpośrednio na naszej stronie poświęconej zrównoważonemu rozwojowi.

 

Dla firmy ALPLA liczy się forma. W kwestii zrównoważonego rozwoju liczy się treść.

Zrównoważony rozwój w ALPLA