ADATVÉDELMI NYILATKOZAT AZ ALPLA KARRIERPORTÁLHOZ

A következő információkkal áttekintést szeretnénk adni Önnek arról, hogyan kezeljük a személyes adatait a karrierportálunk használata során.

A karrierportál a következő helyeken érhető el:

1. Ki felel az adatkezelésért és kihez fordulhatok?

Az ALPLA karrierportált az Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG vállalat üzemelteti, melynek székhelye Allmendstraße 81, 6971 Hard, Ausztria („ALPLA Ausztria“ vagy „mi“). Ezen a karrierportálon az ALPLA Ausztria és az ALPLA Konszern más társaságainak („ALPLA társaságok“) betöltetlen munkahelyeit tesszük közzé.

Amennyiben Ön például az ALPA Brazília egyik betöltetlen munkahelyére jelentkezik, akkor az Ön jelentkezését – az ALPLA Ausztria általi előzetes kiválasztást követően – továbbítjuk a munkahelyet kiíró ALPLA társaságnak (ebben az esetben az ALPA Brazíliának).

A https://www.alpla.com/en/company/global-presence oldalon találhatja meg a világ össze ALPLA társaságának listáját (névvel, címmel és elérhetőségi adatokkal).

Amennyiben kérdése van az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, akkor forduljon hozzánk bizalommal a következő elérhetőségeken:

+43 (0)5574 6020
dataprotection@alpla.com

2. Milyen forrásokat és milyen személyes adatokat használunk?

Személyes adatnak nevezünk minden olyan információt, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

A következő olyan személyes adatokat kezeljük, amelyeket Ön ad meg számunkra az ALPLA karrierportálon keresztül:

 • A közvetlen megkereséshez szükséges információk (munkaköri leírás, munkaviszony típusa, funkcionális terület, előnyben részesített ország),
 • Megszólítás,
 • Rang,
 • Név (keresztnév, második keresztnév, családi név)
 • Cím (utca, helység, irányítószám, ország, megye)
 • Telefonszám,
 • E-mail cím,
 • Születési idő,
 • Egyéb, az életrajzban szereplő adat (például szakmai képesítés),
 • Fénykép,
 • Egyéb, Ön által rendelkezésre bocsátott információ (például előző munkáltatók ajánlólevelei, motivációs levél),
 • Egyéb, Ön által megadott információ (a „Megjegyzés“ mezőben) és
 • Arra vonatozó információk, hogy Ön hozzájárult-e a személyes adatai tárolásához azok későbbi állásajánlatoknál történő felhasználása céljából, ill. a személyes adatainak az ALPLA társaságok részére történő továbbításához (például közvetlen megkeresések esetében).

Ezenkívül az olyan személyes adatokat kezeljük, amelyek nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (például sajtó, internet, közösségi média) származnak jogszerű módon, hogy ellenőrizzük a jelentkezésének helyességét és tartalmát. Ritka esetekben tanácsadóktól is kapunk személyes adatokat.

Csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket a pályázat lebonyolításához gyűjtenünk kell. Ebből a célból a karrierportálon csillaggal (*) jelölünk minden szükséges információs mezőt.  Ezért a jelentkezési folyamat keretében Önnek csak azokat a személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátani, amelyek a munkaviszony kialakításához szükségesek. Ezen adatok nélkül általában nem tudjuk lefolytatni a kiválasztási eljárást.

3. Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következő jogalapon kezeljük:

3.1. Szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1. bek. b pont és általános adatvédelmi rendelet 88. cikk)

A személyes adatok kezelése a munkaviszony létrehozása céljából vagy a szerződést megelőző intézkedések végrehajtása céljából történik (például ha további kérdések miatt kapcsolatba kell lépnünk Önnel).

3.2. Az Ön hozzájárulása alapján (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1. bek. a pont és általános adatvédelmi rendelet 88. cikk)

Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak általunk konkrét célból történő kezeléséhez (vagyis a jelentkezési anyagok hosszabb idejű tárolása; közvetlen megkeresésének továbbítása a potenciális ALPLA társaságnak), akkor az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján engedélyezettnek minősül.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a dataprotection@alpla.com címre küldött e-mailben. Ez vonatkozik az olyan hozzájárulások visszavonására is, amelyeket az általános adatvédelmi rendelet hatályba lépése, vagyis 2018. május 25. előtt kaptunk. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre vonatkozik és nincs hatással az addig kezelt adatok jogszerűségére.

3.3. Az ALPLA jogos érdekei alapján (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1. bek. f pont és általános adatvédelmi rendelet 88. cikk)

A megkeresés és az információk továbbítása a pályázóktól érkezik, akik a következő weboldalakon pályáznak bizonyos állásajánlatokra:

A személyes adatok kezelése elsősorban azért az ALPLA jogos érdeke, hogy szerződést köthessen a megfelelő szakképesítéssel rendelkező jelentkezőkkel, majd azokat teljesítse is, valamint annak a jelentkezőnek is az érdeke, akinek felkínálják azt a lehetőséget, hogy a szakképesítésének megfelelő állásra jelentkezzen és azt meg is kapja.

A jelentkezők érdekei nem sérülnek: elsősorban azért nem, mert a jelentkező személyes adatait kizárólag az olyan állásokhoz használják fel és továbbítják, amelyek a szakképesítésnek és a jelentkező által nyomatékosan és proaktív módon kinyilvánított érdeknek megfelelnek.

3.4. A törvényi előírások alapján (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. c pont) vagy valamely közérdek alapján (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek e pont)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a személyes adatokat kezeljük, használjuk és közöljük (akár továbbadjuk), amennyiben ez szükséges az érvényben lévő törvények, előírások, jogi eljárások betartásához és a bűnüldöző hatóságok nyomozati munkájához, a felelősség megelőzése érdekében és a karrierportálunk biztonságának és integritásának, valamint felhasználói biztonságának védelme érdekében.

4. Ki kapja meg a személyes adataimat?

Az ALPLA szerkezetileg úgy épül fel, mint egy konszern, és ezért alkalmanként a konszern más ALPLA társaságainak is továbbítja az Ön személyes adatait, amennyiben az a jelentkezés feldolgozásához szükséges. Az ALPLA Ausztrián és a többi helyi ALPLA társaságokon belül csak azok a személyek férnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek azokra az Ön jelentkezésének kezeléséhez szükségük van, például a Humánerőforrás-osztály és a vezetők.

A karrierportálunkat külső adatfeldolgozó tartja karban.

Az ALPLA a következő alapelvek szerint továbbítja az Ön személyes adatait az ALPLA csoporton belül:

4.1. Jelentkezés az adott ALPLA társaság betöltetlen munkahelyére

Ha jelentkezik az egyik helyi ALPLA társaságnál egy állásra, akkor az ALPLA Ausztria végzi a dokumentumok előzetes vizsgálatát. Annak az ALPLA társaságnak a helyi Humánerőforrás-osztálya, ahová Ön kifejezetten jelentkezett, hozzáférést kap az Ön személyes adataihoz és a személyes adatokat azzal a céllal használja és kezeli, hogy megállapítsa, hogy Ön alkalmas jelöltnek minősül-e ennek a helyi ALPLA társaságnak az állásajánlatára, és hogy kapcsolatba lépjen Önnel.

Itt található az összes olyan ALPLA társaság listája, amelyek a kiválasztási eljárás során megkaphatják az Ön személyes adatait: https://www.alpla.com/en/company/global-presence

4.2. Jelentkezés egy régió betöltetlen munkahelyére

Amennyiben olyan betöltetlen munkahelyre jelentkezik, amelyet nem egy helyi ALPLA társaság írt ki, hanem egy régióra vonatkozik, az ALPLA Ausztria az Ön anyagainak előzetes vizsgálata után az Ön személyes adatait azoknak az ALPLA társaságoknak a Humánerőforrás-osztályának továbbítja, amelyek egy régióba tartoznak.

Itt található az a lista, hogy mely ország mely régióba tartozik: https://www.alpla.com/en/company/global-presence.

5. Az Ön személyes adatait továbbítják harmadik országba?

Az Európai Unión, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhellyel rendelkező ALPLA társaságok (úgynevezett harmadik országok) részére adattovábbítás csak akkor történik, ha

 • Ön hozzájárult a közvetlen megkeresés továbbításához,
 • az adattovábbítás a szerződéses, ill. szerződést megelőző intézkedések teljesítése érdekében történik vagy
 • az adattovábbítást az ALPLA jogos érdeke indokolja és az érintett jogos érdekei ezzel nem ellentétesek.

Adattovábbítás a következő esetekben történik:

 • a Bizottság megfelelőségi határozata alapján,
 • közvetlen megkeresések esetén az általános adatvédelmi rendelet 49. cikk 1. bek. a pont szerinti nyomatékos hozzájárulás alapján vagy
 • bizonyos állásokra való jelentkezés esetén a jelentkező és az ALPLA Ausztria között fennálló szerződéses (szerződést megelőző) jogviszony alapján az általános adatvédelmi rendelet 49. cikk 1. bek. b pont szerint (mivel az érintett jelentkező külföldi vonatkozású álláshelyre pályázik, az ALPLA Ausztria számára szükséges a jelentkezés továbbítása a kiíró társaságnak).

Amennyiben a továbbítás harmadik országba történik, akkor Ön tudomásul veszi, hogy ezekben az országokban az adatvédelmi szint adott esetben alacsonyabb, mint az EU-ban/EGT-ben, és hogy az adattovábbítás vonatkozásában semmilyen garancia (mint például általános szerződési feltételek) nem biztosítható.

6. Meddig tárolják a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig az a jelentkezés feldolgozásához (például a jelentkezés kezelése és koordinációja, interjú lefolytatása stb.) szükséges. Amennyiben nem jön létre munkaviszony, akkor a személyes adatait legkésőbb a kiválasztási eljárás befejezése után 6 hónappal töröljük.

Ön engedélyezheti a hosszabb tárolási időt – ami három év. Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapjáén történik, akkor az Ön személyes adatait abban az esetben töröljük, ha Ön visszavonja ezt a hozzájárulást, vagy a törlés automatikusan is megtörténik a három év letelte után. 

7. Milyen jogok illetnek meg?

A jelenleg érvényben lévő jog szerint Önnek többek között joga van:

 • ellenőrizni, hogy mely személyes adatokat tároltuk Önről és joga van ezen adatokról másolatot kapni,
 • az Ön személyes adatai közül azon adatoknak a helyesbítését, kiegészítését vagy törlését kérni, amelyek hibásak vagy amelyeket nem a jogszabályoknak megfelelően kezelnek,
 • azt kérni tőlünk, hogy korlátozzuk az Ön személyes adatainak kezelését,
 • bizonyos körülmények esetén tiltakozni az Ön személyes adatainak kezelése ellen, vagy visszavonni az adatkezeléshez korábban adott hozzájárulást,
 • adathordozhatóságot kérni,
 • azon harmadik személyek személyazonosságát megismerni, akiknek továbbítják az Ön személyes adatait, és
 • panaszt tenni az illetékes hatóságnál. Az Ausztriában illetékes adatvédelmi hatóság: Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien.