ALPA KARİYER PORTALI İÇİN GİZLİLİK POLİTİKASI

Aşağıdaki bilgilerle, kariyer portalımızı kullanırken kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında size genel bir bakış sunmak istiyoruz.

Kariyer portalına erişebileceğiniz internet adresleri:

1. Veri işlemeden kim sorumludur ve kiminle iletişim kurabilirim?

ALPLA kariyer portalı Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, Allmendstraße 81, 6971 Hard, Avusturya ("ALPLA Österreich" veya "biz") tarafından işletilmektedir. Bu kariyer portalı sayesinde, ALPLA Avusturya'daki ve ALPLA grubundaki diğer şirketlerdeki ("ALPLA şirketleri") boş kadrolar duyurulur.

Mesela, ALPA Brezilya’da açık bir pozisyon için başvuruyorsanız, başvurunuz ALPLA Avusturya tarafından ön seçimden sonra duyuruyu yapan ALPLA şirketine (bu durumda: ALPLA Brezilya) iletilecektir.

https://www.alpla.com/en/company/global-presence adresi altına dünya çapındaki tüm ALPA şirketlerinin bir listesini bulabilirsiniz (adı, adresi ve iletişim bilgileri).

Veri koruma uygulamamızla ilgili sorularınız için:

+43 (0)5574 6020
dataprotection@alpla.com

2. Hangi kaynakları ve hangi kişisel verileri kullanıyoruz?

Kişisel veriler ile, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili tüm bilgileri kastediyoruz.

ALPLA kariyer portalı aracılığıyla bize bildirdiğiniz aşağıdaki kişisel verileri işleriz:

 • Spontane bir başvuru için gereken bilgiler (iş tanımı, iş türü, çalışma alanı, tercih edilen ülke),
 • Hitap,
 • Unvan,
 • İsim (ad, ikinci ad, soyad)
 • Adres (cadde, şehir, posta kodu, ülke, il)
 • Telefon numarası,
 • E-posta adresi,
 • Doğum tarihi,
 • Özgeçmişte yer alan diğer veriler (örneğin, mesleki yeterlilik),
 • Fotoğraf,
 • Tarafınızdan sağlanan diğer bilgiler (örneğin, önceki işverenlerden gelen tavsiye mektupları, motivasyon mektubu),
 • Tarafınızdan verilen diğer bilgiler ("yorum" alanı altında) ve
 • Sonraki iş teklifleri için kişisel verilerinizin saklanmasına veya kişisel verilerinizin ALPLA şirketlerine (örneğin, spontane başvurular) iletilmesine rıza gösterip göstermediğiniz ile ilgili bilgiler.

Bunun haricinde, başvurunuzun doğruluğunu ve tutarlılığını doğrulamak için yasal olarak kamuya açık kaynaklardan (basın, internet, sosyal medya gibi) elde edilen kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri işleriz. Nadir durumlarda personel danışmanlarından kişisel veriler de alıyoruz.

Sadece başvuruyu işlemek için toplamamız gereken kişisel bilgileri işliyoruz. Bu amaçla, kariyer portalındaki tüm gerekli bilgi kutularını bir yıldız işareti (*) ile işaretliyoruz.  Bu nedenle başvuru sürecinin bir parçası olarak, yalnızca iş ilişkisine girmek için gereken kişisel verileri sağlamanız gerekecektir. Bu veriler olmadan, genellikle başvuru sürecini tamamlayamayız.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaç ve hangi yasal temelde işleme alıyoruz?

Kişisel verilerinizi aşağıdaki yasal dayanaklara göre işliyoruz:

3.1. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için (DSGVO madde 88 ile bağlantılı olarak DSGVO madde 6 para. 1 bent b)

Kişisel veriler, bir iş ilişkisi kurmak veya sözleşme öncesi önlemleri uygulamak amacıyla (örneğin, herhangi bir karşı sorunuz nedeniyle sizinle iletişim kurmamız gerekirse) işlenecektir.

3.2. Onayınıza dayanarak (DSGVO madde 88 ile bağlantılı olarak DSGVO madde 6 para. 1 bent a)

Kişisel verilerinizin tarafımızdan belirli amaçlar için (örneğin başvuru belgelerinin daha uzun süre depolanması, talep edilmeyen başvurunuzun uygun bir ALPLA şirketine sunulması) işleme alınmasına izin verdiyseniz, bu tür bir işlem, izninize dayanarak yapılabilir.

İzinleri dataprotection@alpla.com adresine e-posta göndererek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu aynı zamanda DSGVO yürürlüğe girmeden önce, yani 25 Mayıs 2018 tarihinden önce bize verilen rızanın iptali için de geçerlidir. Rızanın iptali sadece gelecek için geçerlidir ve o zamana kadar işlenen verilerin yasallığı üzerinde bir etkisi yoktur.

3.3. ALPLA'nın meşru çıkarlarına dayanarak (GDPR madde 88 ile bağlantılı olarak DSGVO madde 6 para.1 bent f)

Bilginin inisiyatifi ve iletilmesi, aşağıdaki iş ilanları için bize başvuran başvuru sahiplerinden gelir:

Uygun nitelikteki adaylarla sözleşmeler yapmak ve bunları yerine getirmek ve ayrıca yeterliliğine uygun bir pozisyona başvurmak ve buraya kabul edilmek için fırsat sunulan başvuru sahibinin çıkarı doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi, öncelikle ALPLA'nın meşru çıkarlarına bağlıdır.

Başvuranların çıkarlarına zarar gelmez: Özellikle başvuru sahibinin kişisel verileri, başvuru sahibi tarafından açıkça ve proaktif bir şekilde ifade edilen nitelik ve çıkara karşılık gelen pozisyonlar için işlendiği ve iletildiği için.

3.4. Yasal koşullar (DSGVO madde 6 para. 1 bent c) veya kamu yararı nedeniyle (DSGVO madde 6 para. 1 bent e)

Yürürlükteki yasalara, düzenlemelere, yasal prosedürlere ve adli kovuşturma makamlarının soruşturmalarına uymak, yükümlülüğe karşı önlemler almak, kariyer portalımızın güvenliğini ve bütünlüğünü ve kullanıcılarının güvenliğini korumak için, gerekli olduğu sürece kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması ve ifşa edilmesi (iletilmesi dahil) hakkımızı saklı tutarız.

4. Kişisel verilerimi kim alıyor?

ALPLA bir grup olarak yapılandırılmıştır ve bu nedenle kişisel verilerinizi, başvurunun işleme alınması için gerekli olduğu sürece, bazen grubun diğer ALPLA şirketlerine aktarmak zorundadır. ALPLA Avusturya ve diğer yerel ALPLA şirketleri içerisinde, kişisel verileriniz, sadece başvurunuzu yönetmek için ihtiyaç duyan kişilerin erişimine sunulur, örneğin insan kaynakları ve amirler.

Kariyer portalımız harici bir sipariş işleyici tarafından korunmaktadır.

ALPLA, kişisel verilerinizi ALPLA grubu içerisinde aşağıdaki temel kurallara göre iletir:

4.1. Belirli bir ALPLA şirketi için açık pozisyon başvurusu

Yerel bir ALPLA şirketindeki bir pozisyon için başvurursanız, ALPLA Avusturya belgelerinizin ön incelemesini yapar. Özellikle başvurduğunuz ALPLA şirketi yerel personel departmanı kişisel verilerinize erişecek ve bu yerel ALPLA şirketinin sunulan boş pozisyonu için uygun bir aday olup olmadığınızı belirlemek ve sizinle irtibata geçebilmek için kişisel bilgilerinizi kullanacak ve işleyecektir.

Başvuru sürecinde kişisel bilgilerinizi alabilen tüm ALPLA şirketlerinin listesini burada bulabilirsiniz: https://www.alpla.com/en/company/global-presence

4.2. Bir bölge için açık pozisyon başvurusu

Bir yerel ALPLA şirketi tarafından ilan edilmemiş, ancak bir bölgeyi ilgilendiren bir pozisyon için başvuruda bulunursanız, ALPLA Avusturya belgelerinizin ön incelemesinden sonra kişisel verilerinizi, bir bölge olarak birleştirilmiş olan ALPLA şirketlerinin personel departmanına aktarılır.

Hangi ülkelerin hangi bölgelerde toplandığını gösteren listeyi burada bulabilirsiniz https://www.alpla.com/en/company/global-presence.

5. Kişisel verileriniz üçüncü bir ülkeye aktarılır mı?

Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Bölgesi dışında yerleşik ALPLA şirketlere (Üçüncü ülkeler) veri iletimi sadece,

 • spontane başvurunuzu aktarmak için bize izin verdiyseniz,
 • veri aktarımı, sözleşmeli veya ön sözleşmeli önlemlerin yerine getirilmesi için gerçekleşiyorsa veya
 • veri aktarımı, ALPLA’nın meşru menfaati nedeniyle haklıysa ve ilgili kişinin meşru çıkarlarına ters düşmüyorsa gerçekleşir.

Veri iletimi

 • komisyonun bir yeterlilik kararı nedeniyle,
 • DSGVO madde 49 para.1 bent a uyarınca açık bir rıza temelinde, spontane başvurular durumunda veya
 • başvuru sahibi ile ALPLA Avusturya arasında DSGVO madde 49 para.1 bent b uyarınca (ön) sözleşmeye bağlı yasal ilişkisine dayanan özel pozisyonlar için başvurularda (başvuru sahibi, yurt dışında ilan edilen bir pozisyon için başvurduğunda, ALPLA Avusturya’nın başvuruyu ilan eden yere iletmesi gerekir).

Aktarım üçüncü bir ülkede gerçekleşiyorsa, lütfen bu devletlerin AB/AET'den daha düşük bir veri koruma seviyesine sahip olabileceğini ve özellikle veri aktarımı için hiçbir garantinin (standart sözleşme hükümleri gibi) kullanılmadığını unutmayın.

6. Kişisel veriler ne kadar süreyle saklanır?

Kişisel verilerinizi yalnızca başvurunun işleme koyulmasını gerektirdiği sürece saklarız (örneğin, başvurunun yönetimi ve koordinasyonu, görüşmenin tamamlanması vb.). İstihdam ilişkisi kurulmazsa, kişisel bilgileriniz başvuru sürecini tamamladıktan en geç 6 ay sonra silinecektir.

Onayınızı daha uzun bir saklama süresi için, yani üç yıl, verebilirsiniz. Veri işleme bir izin temelinde gerçekleşirse, bu izin sizin tarafınızdan iptal edilir edilmez kişisel verileriniz silinir veya üç yıl sonra otomatik olarak silinir. 

7. Hangi haklara sahibim?

Mevcut yasaya göre:

 • Hakkınızda hangi kişisel bilgileri sakladığımızı doğrulamak ve bu verilerin kopyalarını almak,
 • Yanlış işlenmiş veya yasaya uygun olarak işlenmemiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini, eklenmesini veya silinmesini istemek,
 • Bizden, kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırmamızı istemek,
 • Bazı durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek veya işlem için önceden verilen onayın iptal edilmesi,
 • Veri aktarımı talep etmek,
 • Kişisel bilgilerinizin iletildiği üçüncü şahısların kimliğini bilmek ve bilmek
 • Yetkili makama şikayette bulunmak. Avusturya için yetkili veri koruma otoritesi, veri koruma otoritesi, Wickenburggasse 8, 1080 Viyana'dır.